Teamsidor.se erbjuder gratis hemsidor för ditt team. Dessa sidor är lätta att använda och förenklar lagets vardag.

Teamsidor.se har utvecklats för team och grupper. Varje team kan skapa sina egna Teamsidor som vid behov också fungerar som teamets mångsidiga hemsidor. Tjänsten automatiserar många uppgifter som hör till att upprätthålla hemsidor och delar ut ansvar över updatering av sidorna till hela gänget. På så sätt skapar du hemsidor som är aktiva och up-to-date och som är lätta att använda för ditt team.

Hemsidornas populäraste egenskaper

 

Teamets sammansättning

Visar alla teammedlemmars uppgifter lätt på en sida. Telefonnummer, e-postadresser, spelskjortans nummer, osv. Teamet kan själv bestämma vilken information som ska samlas här. Dessutom kan varje medlem själv updatera sina uppgifter.

 

Anmälningar

Anmälningssystemet visar i ett ögonkast vem som kommer till kvällens träningar eller matchen, eller vem som t.ex. deltar i nästa månads turnering. Utöver den snabba In/Out -anmälningen kan medlemmarna lämna korta kommentarer.

 

Gruppens kalender

Skapa en gemensam kalender som visar matcherna, träningarna och andra evenemang. Du kan dessutom exportera kalendern till din personliga kalender eller till och med din mobiltelefon.

 

Kommunikation

Du kan enkelt skicka e-post eller SMS till teamets medlemmar. Adresserna hålls automatiskt up-to-date och svaren visas stiligt på teamets hemsida. Viktiga meddelanden kan också sparas i arkivet så att de är lätta att läsa senare.

 

Sekretess

Teamet bestämmer själv vilka uppgifter som syns offentligt. Allt annat sparas på teamets egna sidor som skyddas med ett lösenord och dit utomstående inte kommer. Fast lagidrott utgångsmässigt är offentligt, så är det bäst att hålla en del saker i säkert förvar, till exempel i teamets materialbank.

 

Fotoalbum

Lägg till bilder och foton från teamets träningar, matcher, eller till exempel turneringsresor så hela teamet kan se på dem i teamets fotoalbum. Du kan arrangera bilder i mappar och skapa snygga bildmontage på teamets hemsida. Dessutom kan de andra medlemmarna kommentera bilderna!

 

Materialbanken

Samla eller dela med dig hela teamets viktiga dokument: er spelbok, licensavgiftsformulär, lagets regler, faktura för beställning av spelskjortor, osv. I materialbanken hittar teamets medlemmar de nödvändiga dokumenten, och för en gångs skull till och med den rätta versionen.

 

Nya spelare

Nya spelare som är intresserade i ert team kan lätt hitta information om er om ni så välar. På startsidan kan ni skriva ner en beskrivning på ert team, information om träningslokaler och träningstidtabeller samt era kontaktuppgifter.

Kartlänkar

Man kan lägga till en stor mändg detaljerad information om varje evenemang: om dess typ, starttid, längd och annan information. Dessutom kan du lätt lägga till en kartlänk - genom att klicka på den ser medlemmarna var träningarna, matchen eller något annat evenemang denna gång arrangeras.

 

Egen adress

Ditt team får en egen webbadress som är lätt att komma ihåg. Adresserna skapas enligt teamets-namn.teamsidor.se. Denna adress räcker för att du hittar kalendern, meddelanden och anmälningen till evenemang.

 

Kontroll över sidor

Du kan ställa in spelarnas roller, evenemangens typ, var fälten för medlemmarnas tillägguppgifter heter och en hel massa andra parametrar noggrant efter ert teams behov. Inställningarna sköts direkt på teamets hemsidor, och du behöver inte skicka några begäran om ändringar till upprätthållaren. Webbplatsen är genast sådan som du vill att den är.

 

Statistik över deltaning

Anmälningarna sparas i teamets statistik över deltagning. Statistiken visar vem som aktivast deltog i träningarna, vem som flitigast deltagit vid evenemangen och vem som endast deltog vid matcherna och lämnade tränandet för dem som behöver övning.

Skapa ny

Skapa en hemsida för ditt team:
skriv bara in namnet på laget
och du är färdig

Nytt team