Användarvillkor

Genom att använda denna webbplats ("Tjänsten"), som erbjuds av Sports Connected Oy ("Bolaget"), accepterar du att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor") och samtliga anvisningar (policies) och riktlinjer som omfattar alla eventuella ändringar eller modifieringar av dem.

Du förstår att vi kontinuerligt utvecklar Tjänstens egenskaper och funktionalitet. Vi förbehåller oss rätten att, enligt vår bedömning, ändra på, modifiera samt lägga till eller ta bort delar av Användarvillkoren när som helst och utan skild anmälan. Om vi skulle välja att göra så, lägger vi i så fall dessa ändringar till dessa villkor och visar högst uppe på sidan när dessa villkor senast reviderades. Genom att du fortsätter använda Tjänsten accepterar du de nya Användarvillkoren. Ifall du väljer att inte acceptera dessa eller eventuella framtida Användarvillkor, ska du inte använda eller öppna (eller upphör använda eller öppna) Webbplatsens Tjänster. Det är på ditt ansvar att med jämna mellanrum kolla Webbplatsen för ändringar av dessa Användarvillkor och tänka efter om du accepterar sådana eventuella ändringar.

Allmänna villkor

 1. Du ensam ansvarar för att all verksamhet som sker under ditt användarnamn, lösenord eller konto.
 2. Du ansvarar för att hålla ditt lösenord säkert och konfidentiellt.
 3. Du får inte missbehandla, trakassera, hota, uppträda som eller skrämma andra Tjänstens användare eller använda någon information som erhålls från tjänsten i syfte att göra så.
 4. Du får inte använda Tjänsten för något olagligt eller olovligt syfte. Du förbinder dig till att följa alla lokala lagar (inklusive men inte begränsat till de om upphovsrätt och andra immateriella rättigheter) som kan tillämpas på dig angående beteende på nätet och acceptabelt innehåll.
 5. Du är ensam ansvarig för ditt beteende och eventuell data, text, information, användarnamn, grafik, foton, profiler, ljud- och videoklipp, länkar och annat innehåll ("Innehållet") som du skickar, lägger till eller visar på tjänsten. Du får inte skicka eller visa något upphovsrättsskyddat material, varumärken eller annan patentskyddad innehåll som tillhör andra på tjänsten utan skriftligt godkännande från den som innehar materialets äganderätt.
 6. Du får inte ändra, anpassa eller hacka tjänsten eller ändra en annan webbplats i syfte att svikligen vilseleda någon att tro att den är förknippad med Tjänsten.
 7. Du får inte skapa eller skicka oönskad e-post till Tjänstens medlemmar ("spam").
 8. Du får inte förmedla några maskar eller virus eller någon kod av skadlig karaktär.
 9. Du får inte, genom att använda Tjänsten, bryta mot lagarna inom ditt förvaltningsområde (inklusive men ej begränsat till upphovsrättslagstiftning). Brott mot något av dessa avtal kommer att resultera i uppsägning av ditt konto. Medan Tjänsten förbjuder sådant beteende och innehåll på sin webbplats, förstår och accepterar du att Tjänsten inte kan ansvara för det Innehåll som läggs till på Tjänstens webbplats, att du ändå kan utsättas för sådant material, och att du använder tjänsten på egen risk.

Tjänstens icke-kommersiella bruk för Användare

Tjänsten är menad enbart för Användarnas personliga bruk och får inte användas i samband med några andra kommersiella strävanden förutom de som Bolaget särskilt accepterat eller godkänt. Olaglig och / eller obehörig användning av Tjänsten, inklusive insamling av användarnas användarnamn och / eller e-postadresser i elektronisk eller annan väg i syfte att skicka oönskad e-post och obehörig inhämtning av eller länkning till webbplatsen är förbjuden. Kommersiella annonser, olika parters länkar, och andra former av olovlig annonsering kan tas bort från Användarens profil utan förvarning och kan leda till uppsägning av Användarens konto. Olaglig eller obehörig användning av Tjänsten leder till att lämpliga rättsliga åtgärder vidtas.

Avgifter och fakturering

Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar till Tjänstens avgifter (som inkluderar men inte är begränsade till att ta ut en avgift för paket, inställningar, uppdateringar och / eller en Tjänst som Bolaget för tillfälle inte debiterar något för) eller faktureringsmetoder, förutsatt att Bolaget informerar om ändringarna på Webbplatsen minst trettio (30) dagar före sådana ändringar. Bolaget har också rätt att samla in tillämpliga skatter och kräva tillskottsavgifter för en del av de egenskaper som Tjänsten omfattar. Dessa tillskottsavgifter kan tillämpas genast då Användaren registrerar sig i Tjänsten. Användaren kan när som helst ta bort sitt konto eller annullera tagna utvidgningar, men resterande delar av redan betalda avgifter återbetalas inte då Användaren raderar sitt konto eller annullerar sina utvidgningar.

Användaren samtycker till att betala för de avgiftsbelagda Tjänster som Användaren beställt enligt avtal. Användaren samtycker även till att betala eventuella skatter, inklusive försäljningsskatter och användningsskatter som uppstår från att Användaren använder Tjänsten. Detta avsnitt skall inte på något sätt begränsa eventuella andra rättsmedel som står till Bolagets förfogande. Användaren är också medveten om och samtycker till att Användaren kommer att faktureras för och kommer att betala eventuella restbelopp om Användaren tar bort sitt Konto eller om Kontot annars avslutas. Användaren måste informera Bolaget om alla problem och avvikelser i faktureringen inom sextio (60) dagar från att de för första gången gått fram i Användarens kontoutdrag för dennes kreditkort. Om Användaren inte anmäler problemen inom sextio (60) dagar, avstår han eller hon från sin rätt att besvära problemen eller avvikelserna.

Ändringar till Tjänsten

Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst och ibland, tillfälligt eller permanent, ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del av den) med eller utan förvarning. Du förbinder dig till att bolaget inte ansvarar till dig eller någon tredje part för några ändringar i, pauser eller avstängning av Tjänsten.

Ansvarsbegränsning

 1. Tjänsten erbjuds i "befintligt skick" och "efter tillgång”. Bolaget ger inga garantier gällande (omfattande men inte begränsade till säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, tillfredsställande kvalitet, tillförlitlighet eller kränkning) gällande bruk av tjänsten eller resultaten från att använda Tjänsten eller dess innehåll. Du förstår att tjänsten kan ha “buggar” och andra eventuella problem som påverkar tillgängligheten eller Tjänstens funktionalitet. Utöver övriga friskrivningar och ansvarsbegränsningar som nämns i Användarvillkoren accepterar du speciellt att Bolaget inte ansvarar för några som helst av de ovan nämnda frågor. Dessutom förstår du att bolaget inte garanterar eller intygar att tjänsten kommer att fungera på alla mobiltelefoner, kommer att vara kompatibel med alla mobiltelefonnät och / eller kommer att finnas i alla geografiska områden.
 2. Bolaget kommer inte att ansvara för direkt, indirekt, specifik eller följdskadlig förlust eller skada som uppstår av bruk eller oförmåga att använda tjänsten, eller för det som bruk eller oförmåga att använda tjänsten eller dess innehåll resulterar i, i den vidaste utsträckning som lagen det tillåter.
 3. Om du är missnöjd med tjänsten eller har några andra tvister eller fordringar mot bolaget gällande Tjänsten eller dessa Användarvillkor, tillråder vi dig att sluta använda Tjänsten.

Rätten till Användarens Innehåll

Genom att lägga Eget innehåll till någon del av Tjänsten beviljar du automatiskt bolaget en oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överförbar, fullt betald, världsomspännande licens (med rätt att underlicensiera) att använda, kopiera, offentligt framföra, offentligt visa, omformatera, översätta, göra utdrag (helt eller delvis) och distribuera Användarens Innehåll för något ändamål på eller i anslutning till tjänsten eller dess marknadsföring, att utarbeta härledda verk av, eller införliva i andra arbeten, sådant Användarinnehåll, samt att ge och bemyndiga underlicenser till ovannämnda delar. Du kan ta bort Användarkontots innehåll från Tjänsten när som helst. Om du väljer att göra så avbryts ovannämnda licenser automatiskt. Denna licens ger inte bolaget rätten att sälja Användarnas Innehåll. Du försäkrar att:

 • du äger det Innehåll du lägger till eller förmedlar via Tjänsten, eller att du annars innehar rätten att bevilja den licens som anges i detta avsnitt, och att
 • tilläggandet av det användarinnehåll du lägger till Tjänsten inte bryter mot någon persons publicitetsrättigheter, upphovsrätt, kontakträttigheter eller andra rättigheter.
 • Du förbinder dig till att betala alla royalties, avgifter, och övriga penningbelopp som eventuellt skulle drivas in en av någon annan person och som är ett resultat av det Innehål du laggt till eller förmedlat via Tjänsten.

Tillämplig lag, plats och förvaltningsområde

Dessa användarvillkor skall regleras av lagstiftningen i Finland och du beviljar finska domstolar den exklusiva behörigheten. .