Presentation och egenskaper

Teamsidor.se erbjuder enkla och effektiva hemsidor för ditt team. Du ser nya meddelanden och vem som är på väg till träningarna i ett ögonkast!

Teamets kalender

Kalenderna visar när ni har träningarna, matcher, bastukvällar eller turneringsresor. Den gemensamma kalendern hjälper hela gänget med att schemalägga sina ärenden och påminner om viktiga evenemang i god tid. Det är dessutom enkelt att göra ändringar i kalender som sedan genast syns för alla.

Anmälningar

Samla anmälningarna i teamets evenemang. Det är mycket lättare för tränaren att till exempel planera träningarna när han eller hon på förhand vet som kommer att delta. Och visst motiveras också den äldre ringräven av att se att kompisarna är på väg till kvällens träningar!

Säkerhet

Teamen kan skydda sina sidor med hjälp av ett lösenord, och kan vid behov gömma all information. All information är i säkert förvar i vår databas, dit åtkomsten är begränsad och noggrant bevakad.

Meddelanden

Effektivt sätt att hålla kontakt mellan medlemmar. Mottagarnas adresser är alltid i rätt ordning och meddelandena når snabbt fram. Diskussionstrådarna sparas på teamets sidor och man kan läsa gamla meddelanden i arkivet. Informationen når också fram till juniorernas förälrar.

Kalendern med

Teamets kalender kan snabbt exporteras till vars och ens personliga kalender. Informationen sparas i ett standardiserat format som läses av nästan alla kalenderprogram. Utöver den digitaliska kalendern är det ibland bäst att bara skriva ut teamets månadskalender och lägga det på kylskåpsdörren - det går enkelt via en särskild sida för det.

Teamets sammasättning

Medlemmarnas kontaktuppgifter med profilbilderna bevaras - och OBS! - hålls up-to-date då alla lätt kan updatera sina uppgifter på sidan Min profil. Utgångsvärdet är att det finns fält för namn, e-postadresser och telefonnummer. Dessutom kan teamet lägga till flera fält efter sina behov.

Enkel webbadress

När du skapar Teamsidor för ditt team, får ni en egen webbadress som namnges efter mönstret teamets-namn.teamsidor.se. På denna adress hittar du snabbt all information gällande ditt team, bl.a. dina kompisars kontaktuppgfter. Den enkla adressen är också ett visitkort för den som vil veta mera.

SMS

De team som köper det avgiftbelagda Pro-paketet erbjuds en del tilläggsegenskaper, som grupp-SMS. SMS är ett praktiskt sätt att snabbt kontakta hela teamet och till exempel ge information om sista stundens ändringar. SMS är fortfarande ett mycket effektivt sätt att kommunicera. OBS! Det kan finnas begränsningar gällande tillgång till SMS mellan olika länder.

Automatisk bulletin

Teamets nyheter, meddelanden, bilder och filer samlas automatiskt i ett "veckomejl" en gång i veckan. Bulletinen skickas till alla teammedlemmar (förutom till dem som valt att inte få det). Veckomejlet innehåller också påminnelser av följande veckas evenemang.

Testa själv!

Testa själv, börja använda Teamsidor för med ditt team. Det är snabbt och enkelt att skapa teamsidor, vi rekommenderar det varmt!

Dessutom rekommenderar vi att du bekantar dig med exempelteamets sidor och loggar in med testkontot.

På exempelteamets sidor kan du prova största delen av tjänstens egenskaper. Med testkontot ser du alla egenskaper som syns för den vanliga användaren. Utöver dessa finns det egna sidor för teamets manager, där det finns vidare möjligheter för hur du redigerar teamets information. Alla meddelanden och evenemang på exempelteamets sidor raderas en gång per timme, så du kan i lugn och ro testa allt du kommer att tänka på.

Skaffa sidor Testa exempelteamet

Användarnamn: snobben
Lösenordet: snobben.

Hur tjänsten har kommit till

Teamsidor.se fick sin början då ett amatörlag anmälde sig med i en officiellt korgbollsserie. Det blev snart klart att "de sku va bra o veta när vi ska spela" och vem som kan delta. Så vi skapade tjänsten för oss själva för att veta det. På grund av aktivt bruk och god feedback vågade vi publicerade tjänsten för alla som har intresse för idrott och motion.

Börja använda Teamsidor för ditt team!

Skaffa teamsidor

Börja använda Teamsidor för ditt team!