Sekretess

Vår absoluta utgångspunkt är att du själv bestämmer vilka personliga uppgifter du delar med dig via vår tjänst (om några alls). Vi tar sekretess på allvar.

För att kunna erbjuda vår tjänst till ditt förfogande behöver vi en del personliga uppgifter, som till exempel ditt namn och dina kontaktuppgifter, ert idrottslags namn, grunduppgifter, lagets träningstidtabeller och träningarnas plats och statistik över medlemmarnas deltagning. Vi sparar informationen i databaser. Ingen annan kommer åt informationen, den erbjuds inte åt tredje parter.

Kakor

Vi samlar in data som inte går att koppla ihop med verkliga personer på webbplatsen för att kunna administrera webbplatsen, vi följer med hur tjänsten används och utvecklar tjänsten. Sparad data går inte att koppla ihop med verkliga personer, men kan möjligen delas med tredje parter för att de skulle kunna erbjuda relevantare tjänster och annonser till tjänsten användare.

Vi sparar data på så kallade "kakor". En kaka är en informationsbit som sparats på användarens dator och som innehåller information om användaren. Vi utnyttjar sessions ID-kakor för att spara våra besökares vanor och för att sparar information om sessionerna. Utgångsvärdet är att vi använder en fast kaka som sparar ditt användarnamn (men inte ditt lösenord) för att det i fortsättningen skulle vara lättare för dig att logga in när du besöker vår webbplats.

Observera att vi kan erbjuda de tredje parter som annonserar på webbplatsen möjligheten att aktivera sina kakor och tillgång till dem på din dator och genom att du använder tjänsten ger du lov till aktivering av och tillgång till kakorna på din dator. Kakorna i fråga inehåller inga av de personliga uppgifter som du sparat på webbplatsen. Annonserarnas bruk av kakor följer de sekretessavtal som annonserarna själv beslutat om, inte detta sekretessavtal.